ติดต่อเรา
Forest Ning
โพรไฟล์ QC

การผลิตในโรงงานของเราอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพ ISO13485

 

Unimax Medical Products Co., Ltd ควบคุมคุณภาพ 0

 • Unimax Medical Products Co., Ltd
  มาตรฐาน: ISO13485
  หมายเลข: Q6 051736 0013 Rev.00
  วันที่ออก: 2019-05-06
  วันหมดอายุ: 2021-06-30
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: TUV SUD Product Service GmbH
 • Unimax Medical Products Co., Ltd
  มาตรฐาน: EC CERTIFICATE
  หมายเลข: G2S 051736 0015 Rev.00
  วันที่ออก: 2019-05-06
  วันหมดอายุ: 2023-11-27
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: TUV SUD Product Service GmbH
 • Unimax Medical Products Co., Ltd
  มาตรฐาน: EC CERTIFICATE
  หมายเลข: G2 051736 0014 Rev.00
  วันที่ออก: 2019-05-06
  วันหมดอายุ: 2023-11-27
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: TUV SUD Product Service GmbH
 • Unimax Medical Products Co., Ltd
  มาตรฐาน: Meidcal Device Production Lincense
  หมายเลข: 鄂食药监械生产许可20200928号
  วันที่ออก: 2020-06-29
  วันหมดอายุ: 2021-06-28
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: Chinese Medical Products Administration
 • Unimax Medical Products Co., Ltd
  มาตรฐาน: Meidcal Face Mask Lincense
  หมายเลข: 鄂械注准20202142986
  วันที่ออก: 2020-06-01
  วันหมดอายุ: 2021-05-31
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: Hubei Medical Products Administration
 • Unimax Medical Products Co., Ltd
  มาตรฐาน: TYPE II OR TYPE IIR, BFE
  หมายเลข: 1206286-S01
  วันที่ออก: 2019-07-25
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ: Medical/Surgical Face masks
  ออกโดย: Nelson Labs
 • Unimax Medical Products Co., Ltd
  มาตรฐาน: TYPE II OR TYPE IIR, Microbial Cleanliness
  หมายเลข: 1206285-S01.2
  วันที่ออก: 2019-08-12
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ: Surgical/Medical Face Mask
  ออกโดย: Nelson Labs
 • Unimax Medical Products Co., Ltd
  มาตรฐาน: TYPE IIR Synthetic Blood Penetration
  หมายเลข: 1208613-S01
  วันที่ออก: 2019-07-31
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ: Surgical/Medical Face Mask
  ออกโดย: Nelson Labs
 • Unimax Medical Products Co., Ltd
  มาตรฐาน: EN13795
  หมายเลข: SL52035285097201TX
  วันที่ออก: 2020-09-04
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ: Surgical Gowns, Isolation Gowns
  ออกโดย: SGS
 • Unimax Medical Products Co., Ltd
  มาตรฐาน: AAMI
  หมายเลข: SL52035273874701TX
  วันที่ออก: 2020-08-03
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ: GOWNS
  ออกโดย: SGS
 • Unimax Medical Products Co., Ltd
  มาตรฐาน: TYPE4/5/6
  หมายเลข: 522676/1
  วันที่ออก: 2017-07-18
  วันหมดอายุ: 2022-07-18
  ขอบเขต/ระยะ: COVERALL
  ออกโดย: BTTG
 • Unimax Medical Products Co., Ltd
  มาตรฐาน: Declaration Of Conformity - PPE Regulation 2016-425-MC
  หมายเลข:
  วันที่ออก:
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย:
 • Unimax Medical Products Co., Ltd
  มาตรฐาน: Declaration Of Conformity - PPE Regulation 2016-425-SMS
  หมายเลข:
  วันที่ออก:
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: